Zwroty magazynowe

W tej zakładce znajdą Państwo zwroty jakie mogą obowiązywać na magazynie

Poniżej przestawiamy przydatne zwroty na magazynach

Pisownia | Fonetyka | Tłumaczenie

Artikelnummer | ARTIKRL NUMER | Numer artykułu

 

Platz zurückstellen | PLAC ZURYK SZTELEN | Miejsce z powrotem

 

Getränke | GETRENKE | Napoje

 

Weitermachen | WAITER MACHEN | Dalej

 

Lautshterker | LAUSZTERKER | Głośniej 

 

Beendet | BENDET| Koniec

 

Abmelden | ABMELDEN | Wylogować się

 

Zurück | CURYK  | z powrotem

 

Auftragt fertig | AUFTRAG FERTYŚ | Zamówienie zrobione

 

Menge | MENGE | Ilość

 

Widerholen | WIDERHOLEN | Powtórznie

 

Wie viele Transportmittel | WI FIL TRANSPORT MITEL? | Ile palet?

 

Weiter machen | WAJTA MACHEN | Kontynuować

 

Ware abstelen | WARE ABSZTELEN | Odstawić towar

 

Wie viel noch? | WI FIL NOCH? | Ile jeszcze?

 

Lautstärke | LAUTSZTERKE | Głośność

 

Lauter | LAŁTER | Głośniej

 

Leiser | Lajzer | Ciszej

 

Bediener wechseln | BEDINER WEKSELN | Zmiana użytkowanika

 

Geschwindigkeit andern | 

GESZFINDIŚKAJT ENDERN | Zmiana prędkości

 

Langsamer | LANGZAMER | Wolniej

 

schneller | SZNELA | szybciej

 

Platz | PLAC | Miejsce

 

Drucker | DRUKER | Drukarka

 

Arbeitsende | ARBEAJTENDE | Koniec pracy

 

Hilfe | HILFE | Pomocy

 

Genommen | GENOMEN | Wzięte

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Podnieś swoje klasyfikacje

 i zacznij przyswajać słownictwo, które panuje w środowisku pracy.

Podstawowe zwroty na magazynie

Często podejmując pracę w Niemczech nie wymaga się od pracowników znajomości języka natomiast, zdarza się, że włodarze magazynów wymagają chociaż jakiejś drobnej wiedzy co do słownictwa jakie panuje w środowisku pracy

Liczebiniki

Liczebniki w języku to zupełna podstawa chociaż mimo to ciężko nam orzychodzi przyswajanie wiedzy. Zapraszamy do nauki liczebników wspólnie z nami

Słownictwo specjalistyczne

W tej zakładce znajdziesz słownictwo specjalistyczne które ułatwia pracę

DutchEnglishGermanLatvianPolishSlovakUkrainian