Tożsamość administratora danych i dane kontaktowe.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Personnel Consulting z siedzibą w Pelplin, ul. Okoniewskiego 1, 83-130 Pelplin. Adres strony internetowej https://personnelconsulting.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach bieżących procesów rekrutacyjnych na stanowiska o które się ubiegasz, a które są prowadzone dla klienta Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda przetwarzania danych osobowych. W celu ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w określaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami publicznymi. Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawnych przetwarzane są na podstawie konieczności wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

 


Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
 
Dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom oraz osobom upoważnionym przez administratora do korzystania z danych podczas wykonywania ich obowiązków służbowych. Ponadto także podmiotom upoważnionym na mocy prawa i podmiotom współpracującym z administratorem, w tym dostawcom usług informatycznych.

 

Przekazywanie danych osobowych za granice.

 

Twoje dane mogą być przekazywane Klientom zagranicznym oraz Klientom krajowym którzy z kolei mogą przekazywać Twoje dane za granicę.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę Twoich danych, na przykład:

– poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych lub

– poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE na podmioty w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji lub

– przekazując Twoje dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo oraz

– jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Twoim interesie dla celów umowy (gdy na przykład musimy przenieść dane poza EOG w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, jeżeli jesteś naszym Klientem) lub

– jeżeli wyraziłeś zgodę na przeniesienie danych.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub wycofania zgody.

Ponadto możemy przechowywać dane osobowe w celu ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony prawem. Dane służące wypełnieniu obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, będą przechowywane do czasu usunięcia tej podstawy przetwarzania.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

 

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w rekrutacjach.

 

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

DutchEnglishGermanLatvianPolishSlovakUkrainian